Đơn vị thành viên

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC EVNGENCO2

Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ tại thời điểm thành lập:

 • Công ty Thủy điện Quảng Trị;
 • Công ty Thủy điện An Khê - KaNak;
 • Công ty Thủy điện Sông Bung;
 • Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2;
 • Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn.
 • Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn.
 • Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

 • Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
 • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ;
 • Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
 • Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;
 • Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.
 • Tin tiêu điểm
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG TIN BÁO CHÍ

  02-11-2017

  Thông tin báo chí về việc doing business - ngân hàng thế giới (wb) công bố chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của việt nam tiếp tục cải thiện đáng kể về xếp hạng...

 • Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 2 lần I - năm 2017

  31-10-2017

  Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 2 lần I - năm 2017...

 • Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí Thư Thành Ủy thành phố Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 nhân ngày doanh nhân Việt Nam

  18-10-2017

  Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí Thư Thành Ủy thành phố Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 nhân ngày doanh nhân Việt Nam...

 • Tổng công ty Phát điện 2 trao tiền hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Phường Trà Nóc

  11-10-2017

  Tổng công ty Phát điện 2 trao tiền hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Phường Trà Nóc...

 • HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 NĂM 2017

  15-09-2017

  Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty Phát điện 2 năm 2017...