Công bố thông tin
STTNội dung báo cáoFile đính kèmNgày đăng
1

BCTC Công ty mẹ Quý 2 năm 2017
BCTC Công ty mẹ Quý 2 năm 2017

BCTC cong ty me quy 2 nam 2017.pdf 09/08/2017
2

BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2017
BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2017

BCTC hop nhat quy 2 nam 2017.pdf 09/08/2017
3

Công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD
Công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

PL V.pdf 15/06/2017
4

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN

PL VIII.pdf 15/06/2017
5

Báo cáo tài chính năm 2016 - Hiệu chỉnh
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 - Hiệu chỉnh

BCTC cong ty me sau kiem toan 2016 hieu chinh.pdf 17/05/2017
6

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Hiệu chỉnh
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Hiệu chỉnh

BCTC hop nhat sau kiem toan 2016 hieu chinh.pdf 17/05/2017
7

Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo Tài chính - Hợp nhất năm 2016

BCTC hop nhat 2016.pdf 18/04/2017
8

Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính - Công ty mẹ năm 2016

BCTC cong ty me 2016.pdf 18/04/2017
9

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017

PL IV.pdf 30/03/2017
10

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2016
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2016

PL VII.pdf 30/03/2017
11

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

PL X.pdf 30/03/2017
12

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 - Công ty Mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

BCTC QUY 2 CONG TY ME.pdf 15/08/2016
13

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 Hợp nhất - Tổng công ty Phát điện 2
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 Hợp nhất - Tổng công ty Phát điện 2

BCTC QUY 2 HOP NHAT.pdf 15/08/2016
14

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

1919.pdf 28/06/2016
15

Báo cáo tổng hợp - Bảng cân đối tài chính năm 2015
Bảng cân đối kế toán năm 2015

bao_cao_tong_hop.pdf 10/05/2016
16

Báo cáo hợp nhất - Bảng cân đối tài chính năm 2015
Bảng cân đối tài chính năm 2015

bao_cao_hop_nhat.pdf 10/05/2016
17

Công bố thông tin theo nghị định 81 – Phụ lục IV
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Năm 2016

983-PLIV.pdf 08/04/2016
18

Công bố thông tin theo nghị định 81 – Phụ lục VII
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

983-PLVII.pdf 08/04/2016
19

Công bố thông tin theo nghị định 81 – Phụ lục X
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

983-PLX.pdf 08/04/2016
Tin tiêu điểm
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG TIN BÁO CHÍ

  02-11-2017

  Thông tin báo chí về việc doing business - ngân hàng thế giới (wb) công bố chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của việt nam tiếp tục cải thiện đáng kể về xếp hạng...

 • Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 2 lần I - năm 2017

  31-10-2017

  Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 2 lần I - năm 2017...

 • Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí Thư Thành Ủy thành phố Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 nhân ngày doanh nhân Việt Nam

  18-10-2017

  Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí Thư Thành Ủy thành phố Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 nhân ngày doanh nhân Việt Nam...

 • Tổng công ty Phát điện 2 trao tiền hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Phường Trà Nóc

  11-10-2017

  Tổng công ty Phát điện 2 trao tiền hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Phường Trà Nóc...

 • HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 NĂM 2017

  15-09-2017

  Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty Phát điện 2 năm 2017...