Công bố thông tin
STTNội dung báo cáoFile đính kèmNgày đăng
1

BCTC Công ty mẹ Quý 2 năm 2017
BCTC Công ty mẹ Quý 2 năm 2017

BCTC cong ty me quy 2 nam 2017.pdf 09/08/2017
2

BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2017
BCTC Hợp nhất Quý 2 năm 2017

BCTC hop nhat quy 2 nam 2017.pdf 09/08/2017
3

Công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD
Công bố báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

PL V.pdf 15/06/2017
4

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN

PL VIII.pdf 15/06/2017
5

Báo cáo tài chính năm 2016 - Hiệu chỉnh
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 - Hiệu chỉnh

BCTC cong ty me sau kiem toan 2016 hieu chinh.pdf 17/05/2017
6

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Hiệu chỉnh
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Hiệu chỉnh

BCTC hop nhat sau kiem toan 2016 hieu chinh.pdf 17/05/2017
7

Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo Tài chính - Hợp nhất năm 2016

BCTC hop nhat 2016.pdf 18/04/2017
8

Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính - Công ty mẹ năm 2016

BCTC cong ty me 2016.pdf 18/04/2017
9

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017

PL IV.pdf 30/03/2017
10

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2016
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2016

PL VII.pdf 30/03/2017
11

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

PL X.pdf 30/03/2017
12

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 - Công ty Mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

BCTC QUY 2 CONG TY ME.pdf 15/08/2016
13

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 Hợp nhất - Tổng công ty Phát điện 2
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 Hợp nhất - Tổng công ty Phát điện 2

BCTC QUY 2 HOP NHAT.pdf 15/08/2016
14

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

1919.pdf 28/06/2016
15

Báo cáo tổng hợp - Bảng cân đối tài chính năm 2015
Bảng cân đối kế toán năm 2015

bao_cao_tong_hop.pdf 10/05/2016
16

Báo cáo hợp nhất - Bảng cân đối tài chính năm 2015
Bảng cân đối tài chính năm 2015

bao_cao_hop_nhat.pdf 10/05/2016
17

Công bố thông tin theo nghị định 81 – Phụ lục IV
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Năm 2016

983-PLIV.pdf 08/04/2016
18

Công bố thông tin theo nghị định 81 – Phụ lục VII
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015

983-PLVII.pdf 08/04/2016
19

Công bố thông tin theo nghị định 81 – Phụ lục X
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

983-PLX.pdf 08/04/2016
Tin tiêu điểm
 • HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 NĂM 2017

  15-09-2017

  Từ ngày 07 – 08/9/2017, Hội thi thợ giỏi lần thứ 2 của Tổng công ty Phát điện 2 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, hăng say. Hội thi là hành động thiết thực của tập thể CBCNV...

 • BAN QLDA THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐẢM BẢO ANTT 06 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017

  14-08-2017

  Ngày 31/7/2017, Ban QLDA tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 công tác đảm bảo ANTT tại công trường Thủy điện Sông Bung 2....

 • ĐỒNG CHÍ VÕ THÀNH THỐNG – CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

  08-08-2017

  Ngày 02/8/2017, tại Tổng Công ty Phát điện 2, toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng Công ty vinh hạnh đón chào đồng chí Võ Thành Thống – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố...

 • Giá điện việt nam sẽ được điều chỉnh như thế nào?

  03-08-2017

  Quyết định 24/2017/QÐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (thay thế Quyết định 69/2013/QÐ-TTg) có hiệu lực thực...

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN kiểm tra tiến độ xây dựng Thủy điện Sông Bung 2

  13-04-2016

  Ngày 15/3, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án...