THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Thứ ba - 12/06/2018 11:25 309 0
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN THÁNG 5/2018 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2018
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
Cần Thơ, ngày 11 tháng 6 năm 2018

A. Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 5/2018

         Tình hình sản xuất điện trong toàn Tổng công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định và kinh tế, các Tổ máy vận hành theo phương thức huy động của A0.
        Sản lượng điện sản xuất thực hiện Tháng 5/2018 của toàn EVNGENCO 2 là 1.716,004 triệu kWh đạt 102,39% kế hoạch tháng, tăng 6,05% so với cùng kỳ 2017. Trong đó:
        Khối thủy điện HTPT & 100% vốn thực hiện được 213,154 triệu kWh đạt 96,02% kế hoạch tháng, tăng 5,91% so với cùng kỳ năm 2017; Khối thủy điện các CTCP thực hiện được 160,869 triệu kWh đạt 106,54% kế hoạch tháng, giảm 29,63% so với cùng kỳ 2017; Khối nhiệt điện than thực hiện được 1.341,982 triệu kWh đạt 102,99% kế hoạch tháng, tăng 12,94% so với cùng kỳ 2017.
        Như vậy sản lượng điện lũy kế của toàn GENCO 2 thực hiện đến hết ngày 31/5/2018 là 7.754,832 triệu kWh, đạt 46,32% so với kế hoạch năm, tăng 10,09% so với cùng kỳ 2017. Trong đó Khối thủy điện HTPT thực hiện: 814,597 triệu kWh, đạt 30,69% kế hoạch năm, tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước; Khối thủy điện các CTCP thực hiện: 774,260 triệu kWh, đạt 40,08% kế hoạch năm, giảm 9,22% so với cùng kỳ; Khối nhiệt điện than thực hiện: 6.165,976 triệu kWh, đạt 50,72% kế hoạch năm, tăng 14,42% so với cùng kỳ.
        Trong tháng, khối nhiệt điện dầu của Tổng công ty được A0 huy động để đảm bảo dự phòng công suất của Hệ thống và tiết kiệm thủy điện miền Nam, sản lượng điện sản xuất của khối đến hết ngày 31/5/2018 đạt 128,391 triệu kWh.
       Trong tháng 5/2018, các tổ máy Nhiệt điện than Phả Lại, Hải Phòng tiếp tục được huy động cao nhằm đáp ứng nhu cầu Hệ thống điện trong khi các nhà máy thủy điện miền Trung, miền Nam với lưu lượng nước về bình quân trong tháng 5 thấp hơn giá trị TBNN nên chỉ khai thác hạn chế trên cơ sở không vi ph