Thông cáo báo chí GENCO2
STTNội dung báo cáoFile đính kèmNgày đăng
1

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10 NĂM 2017 - EVNGENCO2
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 10 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2.

TCBC - GENCO2 tháng 10-2017.doc 10/11/2017
2

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 9 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 9 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2.

TCBC - GENCO2 tháng 9 - 2017.doc 10/10/2017
3

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 8 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2.

TCBC - GENCO2 tháng - 2017.doc 10/09/2017
4

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 7 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 7 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2

TCBC - GENCO2 tháng 7-2017.doc 10/08/2017
5

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 6 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 6 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2

TCBC - GENCO2 tháng 6-2017.doc 10/07/2017
6

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 5 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 5 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2

TCBC - GENCO2 thang 5-2017.doc 10/06/2017
7

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 4 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 4 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2

TCBC - GENCO2 tháng 4-2017.doc 10/05/2017
8

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THANG 03 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 03 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2

TCBC - GENCO2 tháng 3-2017.doc 10/04/2017
9

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THANG 02 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 02 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2

TCBC - GENCO2 thang 2-2017.doc 10/03/2017
10

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 01 - 2017
Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD trong tháng 01 năm 2017 của Tổng Công ty Phát điện 2

TCBC - GENCO2 thang 1-2017.doc 10/02/2017
Tin tiêu điểm
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - THÔNG TIN BÁO CHÍ

  02-11-2017

  Thông tin báo chí về việc doing business - ngân hàng thế giới (wb) công bố chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của việt nam tiếp tục cải thiện đáng kể về xếp hạng...

 • Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 2 lần I - năm 2017

  31-10-2017

  Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Phát điện 2 lần I - năm 2017...

 • Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí Thư Thành Ủy thành phố Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 nhân ngày doanh nhân Việt Nam

  18-10-2017

  Đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Bí Thư Thành Ủy thành phố Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 nhân ngày doanh nhân Việt Nam...

 • Tổng công ty Phát điện 2 trao tiền hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Phường Trà Nóc

  11-10-2017

  Tổng công ty Phát điện 2 trao tiền hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Phường Trà Nóc...

 • HỘI THI THỢ GIỎI CẤP TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 NĂM 2017

  15-09-2017

  Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty Phát điện 2 năm 2017...