STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất 2018 18/04/2019 Thực hiện công bố thông tin theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ, Tổng công ty Phát điện 2 cung cấp thông tin Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất sau kiểm tooán năm 2018
2 880/EVNGENCO 2-KH 26/03/2019 Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP vê việc công bố Phụ lục IV - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
3 3443/EVNGENCO 2-KH 01/11/2018 Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015, Tổng công ty Phát điện 2 thực hiện "Công bố thông tin bất thường" do sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4 2843/EVNGENCO 2-KH 31/08/2018 Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về cung cấp thông tin Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Phát điện 2 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Doanh nghiệp.
5 2802/EVNGENCO 2-VP 27/08/2018 Thực hiện công bố thông tin Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Phát điện 2 ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ
6 BCTC Công ty mẹ Quý II và 6 tháng đầu 2018 10/08/2018 Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2
7 BCTC Hợp nhất Quý II và 6 tháng đầu 2018 10/08/2018 Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 Hợp nhất - Tổng công ty Phát điện 2
8 2043/EVNGENCO 2-KH 19/06/2018 Thực hiện công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất.
9 2043/EVNGENCO 2-TCNS 19/06/2018 Thực hiện công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
10 BCTC Hợp nhất 2017 29/03/2018 Báo cáo tài chính Qúy 4 và năm 2017 (sau kiểm toán) Hợp nhất - Tổng công ty Phát điện 2
11 BCTC Công ty mẹ 2017 29/03/2018 Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2017 (sau kiểm toán) Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2
12 QĐ 974/GENCO2-KH 21/03/2018 Thực hiện công bố thông tin Doanh nghiệp Nhà nước căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố Tình hình sắp xếp và đổi mới Doanh nghiệp năm 2017; Chế độ lương thưởng của Doanh nghiệp năm 2017 và Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018.
13 3054/BC-GENCO2 20/09/2017 Báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 137/QĐ-GENCO2 ngày 31/7/2017 của Hội đồng thành viên EVN phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Phát điện 2 giai đoạn 2017-2020
14 3055/BC-GENCO2 20/09/2017 Báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 129/QĐ-GENCO2 ngày 31/7/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kế hoạch thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp,tái cơ cấu Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020
15 QĐ 340/QĐ-GENCO2 22/08/2017 Quyết định về việc Kế hoạch thực hiện Quyết định 137/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên EVN về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Phát điện 2 giai đoạn 2017-2020
Tìm kiếm văn bản
65 nam evn
 
tknl2016
 
vanhoaevn
 
taicocau 2017 2010
  
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,026
  • Tháng hiện tại47,821
  • Tổng lượt truy cập847,524
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây