Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026

Thứ năm - 28/04/2022 16:30 854 0
Ngày 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội Điện lực Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2026. Đại hội đã tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Hội Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021, đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Khóa VII nhiệm kỳ 2022-2026 của Hội Điện lực Việt Nam (VEEA).
Ban Thường vụ Hội Điện lực Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt trước Đại hội
 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Điện lực Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 57 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 24 đồng chí.

Đồng chí Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2022-2026. Các Phó Chủ tịch Hội khóa VII gồm các đồng chí: Đặng Hùng – Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa VI, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA); Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN; Mai Quốc Hội – Thành viên HĐTV EVN; Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2. Trong đó, đồng chí Mai Quốc Hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Điện lực Việt Nam khóa VII.

Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) có chức năng chính là nghiên cứu khoa học công nghệ và phản biện xã hội; trọng tâm tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược, các chương trình, đề án đề tài; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách, thể chế và các quy trình, quy phạm kỹ thuật của ngành Điện lực Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, VEEA nay có 11 hội thành viên và 3 đơn vị trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Điện lực Việt Nam khóa VI. Đồng thời, cũng tán thành các giải pháp và mục tiêu của Hội Điện lực Việt Nam đặt ra trong khóa VII, đó là tập trung phát triển hội thành viên mới trong và ngoài EVN, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ để phát huy năng lực phối hợp của Hội. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác trong hoạt động nghiên cứu KH&CN, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năng. Đẩy mạnh công tác phản biện các đề án, văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu đề xuất những vấn đề thuộc các cơ chế, chính sách, nhất là các vấn đề về giá điện, thị trường điện, quy hoạch điện, tiết kiệm điện; số hóa các hoạt động điện lực trong thời đại CMCN 4.0; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường công tác phổ biến kiến thức...

Đồng chí Phan Xuân Dũng mong muốn đội ngũ trí thức KHCN trong Hội Điện lực Việt Nam khóa VII cùng đồng tâm, phát huy truyền thống tốt đẹp của đội ngũ trí thức nước nhà thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Ngoài ra, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ Hội Điện lực Việt Nam tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển ngành Điện lực Việt Nam.

 
Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Hội Điện lực Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026
STT Họ và tên Chức vụ trong Hội Điện lực Việt Nam Chức vụ tại đơn vị công tác
1 Dương Quang Thành Chủ tịch Hội Chủ tịch HĐTV EVN
2 Đặng  Hùng Phó Chủ tịch Hội Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA)
3 Trần Đình Nhân Phó Chủ tịch Hội Tổng giám đốc EVN
4 Mai Quốc Hội Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký Thành viên HĐTV EVN
5 Nguyễn Chơn Hùng Phó Chủ tịch Hội Chủ tịch HĐQT EVNPECC2
6 Nguyễn Thị Ngọc Mai Uỷ viên BTV, Trưởng ban Kiểm tra Hội Trưởng ban Kiểm tra giám sát EVN
7 Trần Việt Anh Ủy viên BTV Trưởng ban TC&NS EVN
8 Đỗ Nguyệt Ánh Ủy viên BTV Chủ tịch HĐTV EVNNPC
9 Phạm Quốc Bảo Ủy viên BTV Chủ tịch HĐTV EVNHCMC
10 Ngô Tấn Cư Ủy viên BTV Tổng Giám đốc EVNCPC
11 Nguyễn Danh Duyên Ủy viên BTV Tổng giám đốc EVNHANOI
12 Nguyễn Phước Đức Ủy viên BTV Tổng giám đốc EVNSPC
13 Nguyễn Tiến Khoa Ủy viên BTV Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1
14 Trần Phú Thái Ủy viên BTV Chủ tịch HĐTV EVNGENCO2
15 Đinh Quốc Lâm Ủy viên BTV Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3
16 Phạm Lê Phú Ủy viên BTV Tổng giám đốc EVNNPT
17 Nguyễn Thị Hồng Liên Ủy viên BTV Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN
18 Lê Chí Linh Ủy viên BTV Tổng Giám đốc PV Power
19 Trần Đình Long Ủy viên BTV  
20 Lê Quang Long Ủy viên BTV  
21 Nguyễn Bỉnh Niệm Ủy viên BTV  
22 Phạm Xuân Phong Ủy viên BTV Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực – TKV
23 Chu Văn Tiến Ủy viên BTV  
24 Nguyễn Đoàn Thăng Ủy viên BTV Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
25 Hồ Quang Ái Ủy viên BCH  
26 Đỗ Tuấn Anh Ủy viên BCH Trưởng ban CLPT EVN
27 Lê Đức Anh Ủy viên BCH Trưởng ban Khoa học công nghệ, Hội Điện lực Sử dụng năng lượng điện Tiết kiệm & Hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam
28 Lê Thái Anh Ủy viên BCH  
29 Nguyễn Tài Anh Ủy viên BCH Phó Tổng giám đốc EVN
30 Trịnh Phi Anh Ủy viên BCH Trưởng ban Khoa học Công nghệ SEEA
31 Phạm Mạnh Biền Ủy viên BCH  
32 Nguyễn Tân Bình Ủy viên BCH  
33 Đinh Văn Châu Ủy viên BCH Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
34 Lê Hồng Cương Ủy viên BCH Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
35 Ninh Viết Định Ủy viên BCH  
36 Nguyễn Anh Dũng Ủy viên BCH Phó Tổng giám đốc EVNHANOI
37 Nguyễn Hải Hà Ủy viên BCH Trưởng ban Kỹ thuật- Sản xuất EVN 
38 Võ Mạnh Hà Ủy viên BCH Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
39 Ngô Sơn Hải Ủy viên BCH Phó Tổng giám đốc EVN
40 Lê Việt Hùng Ủy viên BCH Trưởng ban Công trình dự án, Hội Điện lực Sử dụng năng lượng điện Tiết kiệm & Hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam
41 Đoàn Đức Hưng Ủy viên BCH Phó Tổng giám đốc EVNSPC
42 Luân Quốc Hưng Ủy viên BCH Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM
43 Võ Quang Lâm Ủy viên BCH Phó Tổng giám đốc EVN
44 Võ Hồng Lĩnh Ủy viên BCH Kế toán trưởng EVN
45 Bùi Công Luận Ủy viên BCH Chánh Văn phòng EVN
46 Nguyễn Quốc Minh Ủy viên BCH Trưởng ban KHCN&MT EVN
 47 Nguyễn Xuân Nam Ủy viên BCH Phó Tổng giám đốc EVN
48 Nguyễn Tấn Nghiệp Ủy viên BCH Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký SEEA
49 Phạm Hồng Phương Ủy viên BCH Phó Tổng giám đốc EVN
50 Trịnh Mai Phương Ủy viên BCH Trưởng ban Truyền thông EVN
51 Vũ Anh Phương Ủy viên BCH Phó Tổng Giám đốc EVNNPC
52 Trần Trọng Quyết Ủy viên BCH Phó Chủ tịch Thường trực SEEA
53 Ngô Văn Sỹ Ủy viên BCH Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai
54 Nguyễn Xuân Tuấn Ủy viên BCH, Trưởng ban VTCNTT EVN
55 Lưu Minh Tuấn Ủy viên BCH Chủ tịch Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia
56 Trần Khiêm Tuấn Ủy viên BCH Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM
57 Nguyễn Anh Tuyên Ủy viên BCH Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây