THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 12/2017

Thứ năm - 25/01/2018 11:29 1.210 0
Tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh và Đầu tư Xây dựng tháng 12 năm 2017 của Tổng công ty Phát điện 2.​​​​​​​ Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam. Đóng góp vào thành tựu đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Phát điện 2 nói riêng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là ngành đi đầu trong việc phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia
THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 12/2017
                                             TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
             
 
                       Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2018
       
 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước. Bước vào năm 2017, Tổng công ty luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Ngay từ đầu năm Tổng công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời đã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) của các đơn vị thành viên với kết quả cụ thể như sau:
 
      1. Tình hình sản xuất kinh doanh:
Năm 2017, tình hình thủy văn tại các nhà máy Thủy điện được thuận lợi hơn so với năm 2016, lưu lượng nước về các hồ luôn ở mức cao so với giá trị trung bình nhiều năm, do đó các nhà máy Thủy điện được huy động tối đa. Mặt khác tại thời điểm cuối năm 2016, mực nước ở các hồ thủy điện của Tổng công ty đều tích đến mực nước dâng bình thường. Vì vậy, các Nhà máy thủy điện của toàn Tổng công ty hầu hết đều phát vượt sản lượng điện kế hoạch được giao.
        Với sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn, sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị thành viên, kết hợp với tình hình thủy văn được thuận lợi nên đa số các đơn vị đã gần đạt hoặc vượt sản lượng điện kế hoạch được giao, cụ thể như sau:
  Tổng sản lượng điện sản xuất của toàn EVNGENCO2 là 16.744,58 triệu kWh, đạt 96,90% kế hoạch năm 2017, tăng 10,28% so với sản lượng điện thực hiện năm 2016. Trong đó, Khối thủy điện hạch toán phụ thuộc và Công ty TNHH MTV thực hiện được 2.665,31 triệu kWh đạt 116,75% kế hoạch tăng 122,88% so với sản lượng điện thực hiện năm 2016, chiếm tỷ trọng 15,92% sản lượng điện toàn Tổng công ty (năm 2016 tỷ trọng chỉ chiếm 7,3%) và sản lượng điện của Khối các công ty cổ phần thực hiện được 14.079,27 triệu kWh đạt 93,89% kế hoạch năm, tăng 0,66% so với sản lượng điện thực hiện năm 2016, chiếm tỷ trọng 84,08%, trong đó: Khối thủy điện các CTCP thực hiện được 2.742,17 triệu kWh đạt 146,25%, tăng 64,05% so với thực hiện năm 2016 và Khối nhiệt điện than thực hiện được 11.337,10 triệu kWh đạt 86,40% kế hoạch, giảm 7,95% so với thực hiện năm 2016.
        2. Tình hình đầu tư xây dựng:
          - Hoàn thành thi công và đưa vào vận hành thương mại 04 tổ máy của dự án TĐ Trung Sơn đáp ứng tiến độ, hoàn thành sơ đồ chống lũ năm 2017 cho công trình TĐ Trung Sơn; Hoàn thành thi công xử lý hầm dẫn dòng của dự án TĐ Sông Bung 2 đảm bảo an toàn chống lũ năm 2017, hiện đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để chuẩn bị phát điện các tổ máy trong đầu tháng 4/2018.
        a) Dự án Thủy điện Trung Sơn:
        Trong năm 2017 đã hoàn thành thi công và đưa vào vận hành thương mại 04 tổ máy của dự án Thủy điện Trung Sơn đáp ứng tiến độ, hoàn thành sơ đồ chống lũ năm 2017, hoàn thiện phần kiến trúc Nhà máy.
        b) Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 2:
        - Trong các tháng đầu năm 2017 đơn vị đã nỗ lực thi công để hoàn thành công tác xử lý Hầm dẫn dòng đảm bảo an toàn chống lũ năm 2017 và đã đóng cửa van 1 vào cuối tháng 08/2017 để thực hiện dẫn dòng qua 3 khoang tràn theo phương án chống lũ năm 2017. Công tác bê tông nút chính Hầm dẫn dòng đã đạt 89% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2018.
        - Công tác hoàn thiện các tồn tại để chuẩn bị phát điện: Đã hoàn tất công tác nạp nước đường hầm và hòa điện TM1 trong tháng 11/2017
        3. Tình hình nộp ngân sách nhà nước
        Tổng công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước, tổng số ước nộp ngân sách nhà nước trong năm 2017 của toàn Tổng công ty là 2.127,28 tỷ đồng và của Công ty mẹ đã nộp ngân sách là 524,10 tỷ đồng, trong đó, nộp thuế cho ngân sách TP Cần Thơ là 209,25 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2016.
        4. Một số công tác khác
        4.1 Công tác Cổ phần hóa.
Ngày 20/9/2017, Tập đoàn đã có quyết định số 174/QĐ-EVN phê duyệt kế hoạch tiến độ cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2. Theo đó, với mục tiêu IPO trong tháng 06/2018 thì kết quả triển khai các công tác phục vụ cổ phần hoá đến hết năm 2017 đạt được như sau:
        - Công tác xác định giá trị doanh nghiệp: Đã hoàn thành báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và đã được Hội đồng thành viên EVN trình Bộ Công Thương theo văn bản 325/EVN-QLV vào ngày 17/10/2017. Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã làm việc về kết quả tư vấn định giá trong tháng 11~12/2017 trước khi công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - EVNGENCO2.
        - Công tác lựa chọn Tư vấn lập phương án cổ phần hoá: EVNGENCO2 đã hoàn tất đánh giá lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV02 “Tư vấn lập phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2”.
        - Công tác lập phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa: Về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Quyết định 09 đã được Hội đồng thành viên EVN thông qua và trình Bộ Tài chính trong tháng 12/2017. Về phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hoá đã được EVNGENCO2 gửi đến UBND các địa phương để xin ý kiến và đã nhận được các văn bản thống nhất/phê duyệt phương án sử dụng đất của các địa phương. Đến hết tháng 12/2017, EVNGENCO2 đã hoàn tất toàn bộ công tác lập & phê duyệt phương án sử dụng đất đáp ứng tiến độ cổ phần hóa.
        Các công việc cổ phần hoá Công ty mẹ - EVNGENCO2 được thực hiện đạt yêu cầu theo tiến độ đề ra tại Quyết định 174/QĐ-EVN. EVNGENCO2 đang quyết tâm tiếp tục thực hiện các công việc còn lại để hoàn thành việc cổ phần hoá Công ty mẹ - EVNGENCO2 theo chỉ đạo của các Cấp thẩm quyền. 
         4.2 Công tác an sinh xã hội
          - Tổng công ty tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ 03 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động với số tiền là 370 triệu đồng;
        - Nhằm chung tay góp sức và chia sẻ cùng đồng bào miền Trung trong cơn bão số 12 vừa qua cũng như phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm với xã hội. Tập thể cán bộ, người lao động tại Tổng công ty Phát điện 2 đã chia sẻ những khó khăn, giúp đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ tại 04 tỉnh miền Trung là Bình Định, Phú Yên, Gia Lai và Quảng Nam, với tổng số tiền là: 1,1 tỷ đồng. Nội dung chương trình đã được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo Công Thương, báo Pháp Luật, báo Tổ Quốc, báo Công an Nhân dân, và phát sóng trên VTV5, VTV8.
        - Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho CNVLĐ, Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn làm tốt các hoạt động an sinh xã hội như: chăm lo, trợ giúp khó khăn cho người nghèo tại các địa phương, tổ chức thăm và tặng quà cho 9 Mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội ở địa phương trong dịp Tết như: Tặng quà tết cho người già neo đơn, người khuyết tật, ủng hộ Hội chữ Thập đỏ; Hội người mù; Hội nạn nhân chất độc màu da cam…với tổng số tiền là 2,4 tỷ đồng.
        - Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Công đoàn cùng Chuyên môn các đơn vị cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 09 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị phụng dưỡng, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình Liệt sỹ, thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn, thăm các trung tâm, các tổ chức xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh, hỗ trợ quỹ đền ơn đáp nghĩa các địa phương…với tổng số tiền là 1,047 tỷ đồng.
        - Bên cạnh ủng hộ về vật chất, CBCNV trong toàn Tổng công ty nhiệt tình hưởng ứng “Tuần lễ hồng” lần thứ III do Tập đoàn phát động với hơn 263 lượt Cán bộ công nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng – Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: evngenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.6517.196;      Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ;

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dichvucong
 
dichvucong
 
tknl2016
 
vanhoaevn
 
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,281
  • Tháng hiện tại15,367
  • Tổng lượt truy cập1,836,127
EVNGENCO 2 hỗ trợ Cần Thơ phòng dịch COVID-19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây