Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2 về tình hình hoạt động quý I năm 2018 và kế hoạch công tác quý II năm 2018

Thứ hai - 09/04/2018 16:17 820 0
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA QUÝ I/2018 - KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2018
Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2 về tình hình hoạt động quý I năm 2018 và kế hoạch công tác quý II năm 2018
 

I. Tình hình Sản xuất điện

 1. Về sản xuất điện

        Tình hình sản xuất điện trong toàn Tổng công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định và kinh tế, các Tổ máy vận hành theo phương thức huy động của A0.
        Sản lượng điện sản xuất thực hiện Quý I/2018 của toàn EVNGENCO2 là 4.438,082 triệu kWh đạt 108,30% kế hoạch quý, tăng 6,89 % so với cùng kỳ 2017.
        Trong đó:
        + Khối thủy điện Hạch toán phụ thuộc & 100% vốn thực hiện được 445,580 triệu kWh đạt 109,48% kế hoạch quý, giảm 4,34% so với cùng kỳ năm 2017;
        + Khối thủy điện các Công ty cổ phần thực hiện được 469,617 triệu kWh đạt 119,80% kế hoạch quý, giảm 4,04% so với cùng kỳ 2017;
        + Khối nhiệt điện than thực hiện được 3.522,885 triệu kWh đạt 106,79% kế hoạch quý, tăng 10,20% so với cùng kỳ 2017.
        Như vậy sản lượng điện lũy kế của toàn GENCO2 thực hiện đến hết ngày 31/03/2018 là 4.438,082 triệu kWh, đạt 26,44% so với kế hoạch năm. Trong đó Khối thủy điện Hạch toán phụ thuộc thực hiện đạt 16,80% kế hoạch năm; Khối thủy điện các Công ty cổ phần thực hiện đạt 23,74% kế hoạch; Khối nhiệt điện than thực hiện 28,98% kế hoạch năm.
       Trong Quý I/2018, sản lượng điện phát của Tổng công ty có phần tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Các tổ máy phát điện chạy than của Phả Lại và Hải Phòng, được A0 huy động cao nhằm đáp ứng nhu cầu Hệ thống điện. Tuy nhiên, Các Nhà máy thủy điện có sản lượng điện giảm 4,19% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do khai thác hạn chế trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu cấp nước hạ du.
       Các tổ máy phát điện chạy dầu của Nhiệt điện Cần Thơ ngừng dự phòng theo yêu cầu của A0 và luôn sẵn sàng đáp ứng khi có huy động của A0.

    2. Tình hình thực hiện công tác Cổ phần hóa:
- Công tác xác định giá trị doanh nghiệp: Ngày 23/03/2018, Kiểm toán Nhà nước đã có Công văn số 439/KTNN-CN VI v/v đính chính báo cáo kiểm toán. Ngày 28/03/2018, Hội đồng thành viên EVN đã  có văn bản 114/EVN-HĐTV thông qua giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ EVNGENCO2 (sau khi có kết luận cuối cùng của KTNN) và đã gửi Ban chỉ đạo CPH xem xét, thông qua để báo cáo Bộ Công Thương công bố giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO2.
- Công tác lập phương án cổ phần hoá: Hiện Tư vấn BVSC đã cơ bản hoàn thành dự thảo phương án cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ công ty cổ phần, đang tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các Ban chức năng EVNGENCO2.
- Công tác lập phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa: Ngày 12/03/2018, EVN đã có văn bản số 1152/EVN-KH báo cáo Bộ Công Thương thông qua và gửi Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất khi cổ phần hóa của EVNGENCO2. Hiện đang chờ Bộ Công Thương có ý kiến thông qua để gửi Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định.

     II. Kế hoạch quý II năm 2018

     1. Về sản xuất điện
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ Quốc gia.
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 được Tập đoàn giao.
- Tiếp tục triển khai thực hiện triển khai hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs).
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Đơn vị khẩn trương triển khai các công tác thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ các dự án nâng cấp và cải tạo môi trường.
    2. Về đầu tư xây dựng
a. TĐ Sông Bung 2:
- Hoàn thành thi công lắp đặt đường ống xả môi trường;
- Triển khai thi công xử lý thấm, vết nứt hố móng ĐOAL giai đoạn 1.
b. TĐ Trung Sơn:
- Hoàn thành thi công gia cố mái vai phải hạ lưu Đập dâng (giai đoạn 1);
- Hoàn thiện thiết kế hạng mục Cảnh quan công trình & Nhà truyền thống;
- Hoàn tất phê duyệt thiết kế, HSMT hạng muc Sửa chữa đường TCVH và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp;
- Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán dự án.
c. NĐ Ô Môn I&2: Hoàn tất lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn 2.
d. Dự án Điện gió Công Hải 1:
- Giai đoạn 1: Hoàn chỉnh nội dung HSMT các gói thầu thuộc hạng mục Hệ thống điện Nhà máy; Tích cực bám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện của phía đối tác CNS.
- Giai đoạn 2: Ký hợp đồng triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập BCNCKT cho Dự án; Tiếp tục công tác thu xếp vốn cho Dự án.
e. Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du:
- Hoàn tất đánh giá, lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập TKKT-TDT công trình chính.
- Hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ mặt bằng phục vụ thi công.
f. Dự án Điện gió Hướng Phùng 1: Tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo ĐTM, BCNCKT cho Dự án.
    3. Về công tác Cổ phần hóa:
a. Đối với việc xác định Giá trị doanh nghiệp (GTDN): Phối hợp với Tư vấn để báo cáo kết quả xác định GTDN lên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa EVNGENCO2 và Bộ Công Thương để sớm công bố GTDN trong tháng 4/2018.
b. Đối với việc lập phương án Cổ phần hóa: Hoàn tất dự thảo phương án Cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ công ty cổ phần.
c. Đối với phương án sử dụng đất:
- Tiếp tục làm việc với các bên liên quan để hoàn thiện phương án sử dụng đất theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn 186/KTNN-TH (hoàn tất thủ tục chuyển đổi tên trên giấy CNQSDĐ đối với khu đất NMNĐ Ô Môn I và Khu QLVH&SC).
- Phối hợp với Ban Kế hoạch của EVN làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để các Bộ sớm có văn bản trả lời các nội dung tại Công văn số 1152/EVN-KH ngày 12/3/2018 của EVN v/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất khi cổ phần hóa EVNGENCO2.
d. Đối với việc công bố thông tin: Khẩn trương thực hiện chuẩn bị các nội dung để cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư, chuẩn bị tài liệu, thông tin cho các Dataroom (tiếng Anh và tiếng Việt) để sẵn sàng làm việc với các nhà đầu tư có quan tâm.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng – Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: evngenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196; Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ;

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây