Thông cáo báo chí của Tổng công ty Phát điện 2

Thứ sáu - 07/05/2021 08:15 641 0

Thông cáo báo chí của Tổng công ty Phát điện 2

          TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
        TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
V/v Tình hình thực hiện SXKD và ĐTXD tháng 4/2021, nhiệm vụ công tác tháng 5/2021
A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 4 VÀ 04 THÁNG ĐẦU NĂM
Sản lượng điện sản xuất Tháng 4/2021: toàn EVNGENCO 2 thực hiện được 1.208,798 tr.kWh, đạt 84,07% kế hoạch tháng, giảm 12,32% so với cùng kỳ 2020. Trong đó: khối thủy điện thực hiện được 229,768 tr.kWh, đạt 85,61% kế hoạch tháng, tăng 57,09% so với cùng kỳ 2020; khối nhiệt điện than thực hiện được 972,376 tr.kWh, đạt 83,15% kế hoạch tháng, giảm 21,10% so với cùng kỳ năm 2020; Điện mặt trời Thác Mơ thực hiện được 6,654 tr.kWh và Khối nhiệt điện dầu ngừng dự phòng.
Trong 04 tháng đầu năm 2021, các Đơn vị thủy điện đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; thực hiện đúng quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0, đảm bảo mục tiêu cấp nước hạ du. Đồng thời, lưu lượng nước về các hồ tốt hơn so với dự kiến kế hoạch nên các nhà máy thủy điện có xu hướng khai thác cao, sản lượng điện phát trong 04 tháng đầu năm 2021 của Khối thủy điện tăng 8,88% so với kế hoạch. Riêng khối Nhiệt điện chạy than phát thấp hơn kế hoạch là do điều kiện thủy văn thuận lợi, A0 tăng cường huy động các nhà máy thủy điện, các nguồn năng lượng tái tạo nên sản lượng phát thấp hơn 8,66% kế hoạch.
Công tác đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất điện vẫn là nhiệm vụ được EVNGENCO 2 xác định là trọng tâm. Tồn kho nhiên liệu của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại là 231.192 tấn than, Hải Phòng là 166.220 tấn than, Cần Thơ là 62.509 tấn dầu FO, đáp ứng phương thức vận hành hệ thống điện Quốc gia tháng 5/2021 của A0. Bên cạnh đó, hiện nay Công ty CPNĐ Phả Lại và Hải Phòng đang triển khai các thủ tục tổ chức đấu thầu mua sắm than nhập khẩu phục vụ đốt thử nghiệm với khối lượng mỗi nhà máy là khoảng 200.000 tấn theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản 6182/EVN-KTSX ngày 13/11/2019 về tiếp tục tiến hành thử nghiệm đốt than nhập khẩu trực tiếp cho các NMNĐ.
B. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
- TĐ Trung Sơn: Tổ công tác EVN đã thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án từ ngày 11~31/01/2021 tại Công ty TNHH TMV Thủy điện Trung Sơn. Hiện Trung Sơn đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo ý kiến của Tổ thẩm tra để trình lại EVN xem xét.
- TĐ Sông Bung 2: Tổ công tác EVN đã thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án từ ngày 08/3/2021 đến ngày 08/4/2021. Hiện Ban ASB2 đang phối hợp với các bên liên quan giải trình các ý kiến của Tổ thẩm tra.
- Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: ngày 06/4/2021, Tổng công ty đã có Quyết định số 103/QĐ-EVNGENCO 2 phê duyệt hủy thầu gói thầu EPC Nhà máy chính, hiện Tổng công ty đang xem xét lại tính hiệu quả của dự án để triển khai các bước tiếp theo cho phù hợp.
- Điện gió Hướng Phùng 1: Ngày 01/4/2021, Tổng công ty đã có Quyết định số 93/QĐ-EVNGENCO 2 phê duyệt hủy thầu gói thầu EPC Nhà máy chính, hiện Tổng công ty đang xem xét lại tính hiệu quả của dự án để triển khai các bước tiếp theo cho phù hợp. Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ phục vụ thi công và thực hiện công tác GPMB của hạng mục phụ.
- Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Ngày 29/4/2021, Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành các hạng mục phục vụ tích nước hồ chứa. Hiện đang thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình.
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu tư vấn lập và thẩm tra BCNCKT của Dự án, hiện đang chuẩn bị ký kết hợp đồng.
C. CÔNG TÁC CỔ PHẦN HÓA

Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất: Hiện EVNGENCO2 đang bám sát UBQLV sớm thông qua các nội dung đã trình như trên phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất để chuyển Công ty mẹ -EVNGENCO 2 thành CTCP theo quy định.
Công tác đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM: Ngày 07/5/2021, cổ phiếu của EVNGENCO 2 (mã chứng khoán: GE2) đã chính thức giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM với giá tham chiếu 24.600 đồng.
Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần vào ngày 11/5/2021 tại thành phố Cần Thơ.
D. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG EVNGENCO 2
Thực hiện theo văn bản số 2342/EVN-TCNS ngày 6/5/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, EVNGENCO 2 đã khẩn trương triển khai, yêu cầu các Đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện hiệu quả các công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của EVN nhằm đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty.
E. KẾ HOẠCH THÁNG 5
1. Về sản xuất điện
Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong Tháng 5 (theo Phương thức của A0) ở mức 1.439 tr.kWh (trong đó nhiệt điện dầu dự kiến 21,4 tr.kWh), Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ Quốc gia, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện). Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được EVN giao.
2. Về các dự án nguồn
- TĐ Trung Sơn và Sông Bung 2: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo ý kiến của Tổ thẩm tra EVN và trình lại EVN xem xét.
- Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2, Điện gió Hướng Phùng 1: Phối hợp với Tư vấn rà soát, hiệu chỉnh HSMT gói thầu EPC Nhà máy chính để kịp thời tổ chức LCNT ngay sau khi cấp có thẩm quyền ban hành giá bán điện gió mới và dự án được xác định có hiệu quả về mặt kinh tế - tài chính. Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phụ đối với dự án Điện gió Hướng Phùng 1.
- Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn bộ công trình.
- Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Triển khai công tác lập BCNCKT của Dự án theo hợp đồng đã ký kết.
3. Công tác cổ phần hóa
Bám sát UBQLV nhằm sớm thông qua các nội dung phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất để chuyển Công ty mẹ - EVNGENCO2 thành CTCP theo quy định; Tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) - Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây