Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2020

Thứ tư - 01/07/2020 00:29 814 0
Sáng ngày 30/6/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
 
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
Tham dự đại hội, về phía Tổng công ty Phát điện 2, có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐTV, ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐTV, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn (Tổng công ty phát điện 2 là cổ đông lớn, có số cổ phần chi phối) cùng các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự cho 74.412.684 cổ phần tương ứng 99,15 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 
av2 hieu chinh
Đại biểu tham dự Đại hội
 
av3 hieu chinh
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
 
Đại hội đã nghe ông Cao Huy Bảo - Tổng Giám đốc AVC báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Mực nước hồ đầu năm 2019 chỉ đạt 349,5 mét, thiếu hụt 30,5 mét so với mực nước dâng bình thường (tương đương thiếu hụt 220 triệu m3 nước), hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ở lưu vực hồ Thủy điện A Vương vào các tháng mùa mưa năm 2018 còn tiếp tục kéo dài sang năm 2019, lưu lượng bình quân về hồ năm 2019 chỉ đạt 14,9 m3/s; tổng thể tích nước về hồ là 462,7 triệu m3, bằng 42% tổng thể tích nước trung bình nhiều năm. Với những khó khăn, thách thức trên, ngay từ đầu năm 2019 AVC đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra góp phần quyết định hoàn thành tốt các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao trong năm 2019.
 
av4
Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019, Kế hoạch SXKD 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 10%, tương đương với 1000 đồng/cổ phần; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT (về nghỉ hưu theo chế độ), ông Nguyễn Đình Phúc – Thành viên HĐQT và ông Phan Công Tuyến – Thành viên Ban Kiểm soát. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Việt Hưng – Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất Tổng Công ty, ông Lưu Ngọc Mai Phi – Trưởng ban Kế hoạch Tổng Công ty; bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đoàn Trung Thông – Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư xây dựng Tổng Công ty.
 
av5
Ông Ngô Việt Hưng – Thành viên HĐQT AVC nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu tại Đại hội
 
Hội đồng quản trị cũng đã họp và bầu ông Ngô Việt Hưng tạm quyền điều hành HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, nhiệm kỳ 2018-2023 (phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ) cho đến khi có đầy đủ các hồ sơ có liên quan./.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
av6 hieu chinh
Tổng Giám đốc AVC Cao Huy Bảo tặng hoa những người đã hoàn thành nhiệm vụ HĐQT
và Thành viên Ban Kiểm soát

 
av7 hieu chinh
Tổng Giám đốc AVC Cao Huy Bảo tặng hoa chúc mừng ông Ngô Việt Hưng
và ông Lưu Ngọc Mai Phi, hai thành viên HĐQT mới vừa được bầu tại Đại hội

 
av8 hieu chinh
Tổng giám đốc AVC Cao Huy Bảo tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Trung Thông,
thành viên Ban kiểm soát mới vừa bầu tại Đại hội

 
Nguồn: ĐVCC


 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây