Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm - 06/01/2022 20:31 613 0
Ngày 06/01/2022, tại TP.Cần Thơ, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.
 
Đồng chí Trần Phú Thái  phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Phú Thái phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị do đồng chí Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cùng đồng chí Trương Hoàng Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty đồng chủ trì và tất cả các các đảng viên trong Đảng bộ. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ (ĐU KDN) và đồng chí Văn Thị Ngọc Thắm – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐU KDN về tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Vũ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám trình bày dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021 và chương trình công tác năm 2022. Đánh giá công tác trong năm 2021, trong bối cảnh cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, ngành Điện đã trải qua năm thực hiện đầy thách thức. Ngành Điện nói chung, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) nói riêng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: nhu cầu điện giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hệ thống lưới điện thiếu ổn định do sự tham gia của nhiều nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời, điện gió, giá than trộn nhập khẩu tăng; việc gia tăng dự trữ nhiên liệu nhằm đảm bảo sản xuất điện làm phát sinh thêm chi phí trong khi nhiều đợt điều chỉnh giảm giá bán điện đễ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy EVNGENCO2 cũng đã nhanh chóng thích nghi, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo EVNGENCO2 tập trung, tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, đồng thời dự báo các điều kiện mới cho năm tiếp theo, chuẩn bị mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2022. Cụ thể như sau:

Năm 2021, Công ty mẹ và công ty con 100% vốn đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng điện Tập đoàn giao với sản lượng thực hiện được 2.556 triệu kWh, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 11% so với thực hiện năm 2020. Tổng sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty trong năm 2021 thực hiện được 15.074 triệu kWh, đạt 95% kế hoạch năm 2021, chiếm xấp xỉ 12% tổng sản lượng điện sản xuất của toàn EVN và các GENCOs; chiếm 6% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Trong năm 2021, EVNGENCO2 đã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/7/2021. Hiện nay, EVNGENCO2 đang tiếp tục thực hiện công tác quyết toán chi phí cổ phần hóa, bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần theo quy định.

 

Đồng chí Lê Quốc Vũ – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại Hội nghị
 
Năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của BCH Đảng bộ EVN về thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn; Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong EVN; Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong EVN; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 của ĐU KDN; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của ĐU KDN; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ủy EVN, kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa XV, Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/20221 Thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 137-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm,... Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp đúng theo kế hoạch đề ra với số lượng đảng viên tham gia học tập đạt 100% và quần chúng đạt trên 85%. Đối với những nghị quyết được cấp trên yêu cầu viết thu hoạch sau khi quán triệt, các đảng viên đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo yêu cầu.

Trong năm 2021, để động viên khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy EVNGENCO2 đã đề nghị và vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tặng thưởng cho 02 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được chú trọng và thực hiện đúng quy định của Đảng, của chuyên môn. Trong năm, Đảng ủy đã cân nhắc rà soát từng trường hợp được đề xuất trong quy hoạch cán bộ, đề xuất bổ nhiệm cán bộ để có ý kiến đến lãnh đạo Tổng công ty làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Kết quả là có 12 đồng chí được kết nạp đảng (vượt 50% chỉ tiêu giao năm 2021). Bên cạnh đó, có 01 đồng chí đã hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị; 17 đồng chí đang tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, đồng thời, Đảng ủy đã cử 02 đồng chí tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị vừa khai giảng trong tháng 12 và 01 đồng chí tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị sắp tới.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Trước tình hình chính trị, kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh thương mại vẫn còn gay gắt; dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó lường, EVN nói chung và EVNGENCO2 nói riêng chắc chắn sẽ có một số cơ hội cũng như đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy kết quả đã đạt được của năm 2021, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Hoàn thành kế hoạch SXKD, ĐTXD, các chỉ tiêu hiệu quả năm 2022 được EVN và Đại hội đồng cổ đông giao; Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả"; Vận hành các tổ máy phát điện an toàn, tin cậy, linh hoạt và hiệu quả; SXKD có lãi; bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại EVNGENCO2; Đảm bảo việc làm, thu nhập và từng bước nâng cao đời sống CBCNV; Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 đạt được trong năm 2021. Đồng thời, cũng đề nghị Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội đề ra. Đẩy mạnh công tác Kết nạp Đảng viên trẻ trong CBCNV, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt chú trọng ưu tiên hàng đầu cho công tác đảm bảo phát điện an toàn, đáp ứng đủ điện và chúc tập thể Đảng viên Tổng công ty Phát điện 2 tiếp tục phát huy hơn nữa để đạt những nhiệm vụ đã đề ra trước đó. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành (BCH) mặc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 nhưng không được “ngủ quên trong chiến thắng”, mà cần phải cố gắng hết sức để thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Thành phố Cần Thơ: “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục kinh tế - xã hội thành phố”, cũng như chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng chí còn đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đặc biệt là BCH chỉ đạo quyết liệt để đạt được những kết quả khả quan.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Phú Thái thay mặt cho Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty và toàn thể đảng viên bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các đồng chí ĐU KDN trong suốt thời gian qua đã lãnh, chỉ đạo tận tình và sâu sát, để Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm. Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) nghiêm túc tiếp thu và triển khai hiệu quả những góp ý của các đồng chí lãnh đạo ĐU KDN, để đưa EVNGENCO2 thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, sản xuất kinh doanh đạt năng suất trong tình hình dịch Covid-19.

Đồng thời, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí Bí thư chi bộ, các cơ quan đoàn thể, các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp, sát cánh cùng Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2021. Mong rằng với tinh thần và kết quả đã đạt được của năm 2022 và những phương hướng nhiệm vụ đã đưa ra, toàn Tổng công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.      
   
Tại Hội nghị Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2 đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong công tác Đảng năm 2021. Trong đó tiêu biểu là 02 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Chi bộ Tài chính – Kinh doanh và Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Cần Thơ. 

 

Đại diện Chi bộ Tài chính – Kinh doanh (trái) và Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Cần Thơ nhận khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021
 
Kết thúc Hội nghị, toàn thể Đảng viên nhất trí với những kết quả đạt được trong năm 2021 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời quyết tâm nỗ lực, đoàn kết, nhất trí cùng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.
Phương Linh – Minh Lương (EVNGENCO2)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây