EVNGENCO2

EVNGENCO2

Tổng công ty phát điện 2

EVNGENCO2

EVNGENCO2

Tổng công ty phát điện 2

Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ hai - 10/05/2021 13:14    Đã xem: 956    0
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác động của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong 5 năm (2016 – 2020), đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị. Chiều ngày 05/5/2021, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (NĐHP) tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (CT05).
Đồng chí  Tạ Công Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Tạ Công Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Thường Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Lãnh đạo Công ty; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty; Chi ủy các chi bộ và hơn 100 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị được nghe đồng chí Dương Sơn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện CT05. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả, thành tích Đảng bộ Công ty đã đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện CT05, đồng thời chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới. Trong đó, báo cáo nhấn mạnh:

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Công ty đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều phương pháp, hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị, các chuyên đề toàn khóa, hàng năm tới toàn thể đảng viên; Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm những ngày Lễ lớn của Đất nước, của ngành Điện và của Công ty; Trang bị tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Công ty làm tốt công tác tuyên truyền thông qua việc phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tham gia; Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện CT05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Qua 5 năm triển khai, thực hiện CT05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.

 
Đảng viên tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên tích cực tham gia phát biểu tham luận với những nội dung đề cập đến tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, trong đó tập trung đưa ra các giải pháp nhằm triển khai và thực hiện hiệu quả CT05

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện CT05; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 5 năm vừa qua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng chí khẳng định: “Sau 5 năm triển khai thực hiện CT05, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ và người lao động quyết liệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; ghi nhận cán bộ, đảng viên, người lao động và Công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được một số kết quả quan trọng và nổi bật trong thực thi nhiệm vụ”. Cụ thể ở 4 lĩnh vực chính sau:
  1. Sản lượng sản xuất điện luôn ở mức cao; đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc gia.
  2. Đảm bảo cổ tức tốt cho các cổ đông; đóng góp Ngân sách cho địa phương luôn nằm trong nhóm đứng đầu về nộp Ngân sách cho Thành phố.
  3. Đời sống vật chất, tinh thần người lao động luôn được nâng lên. Công tác an sinh xã hội, phúc lợi đối với cộng đồng thực hiện tốt với giá trị hỗ trợ hàng tỷ đồng.
  4. Cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn hoàn thành tốt công việc; Đảng bộ nhiều năm được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Từ kết quả hoạt động sản xuất, sự quan tâm đến cộng đồng của Công ty cũng như kết quả thực hiện của cán bộ đảng viên và người lao động trong thời gian qua đã thể hiện nghiêm túc, sinh động việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: Công ty và nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng ở các cấp: Tổng Công ty, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, các Sở, Công an Thành phố, các Bộ, UBQLVNN, Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước...

Trong thời gian tới, ngoài các nội dung chính về các giải pháp đã nêu trong báo cáo, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên phát huy thành tích đạt được 5 năm vừa qua để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên với một số biện pháp như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, công việc cụ thể hàng ngày. Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Công ty cùng chuyên môn triển khai đa dạng hoá các hoạt động mang tính thiết thực, các hình thức mới để cụ thể hóa Chỉ thị 05.

Thứ hai, đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí trong cấp ủy, trong chi ủy, người đứng đầu đơn vị phải tiên phong, gương mẫu đi đầu, bám sát mục tiêu trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ của đơn vị, Công ty;
Thứ ba, cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với Công ty với tinh thần tự thân, tự học để vươn lên để đảm đương nhiệm vụ; trách nhiệm với tập thể, cộng đồng “mình vì mọi người”, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực, lãng phí.

Thứ tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công cuộc chuyển đổi số, CMCN lần thứ 4 vào sản xuất thành công và có hiệu quả.

Thứ năm, với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo; giữ vững tư tưởng, lập trường, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

 
Khen thưởng 03 tập thể

Nhân dịp Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (05 năm 2016 – 2020).
 
Khen thưởng 08 cá nhân
Dương Thị Định, VPĐU NĐHP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây